Baltiškos kultūros
ir ekstremalios muzikos
festivalis
2023 birželio 29 - liepos 1
Ukmergė
Lietuva

MAROS RIJOS

Folkloras | Lietuva


MAROS RIJOS - tai unikalus dviejų muzikantų Tado Dešuko ir Lauritos Peleniūtės edukacinis projektas. Senosios dainos ir archajiškos melodijos prikeliamos papasakoti mums savo istoriją. Daina, keliaudama
per amžius, išlaiko ne žodį, bet melodiją. Kalbos keičiasi, tautos atsiranda ir išnyksta, bet lieka ji, lyg girdėta tūkstantį kartų, miela iki negalėjimo ir primenanti namus. Kartais tokia panaši ir į tolimų
egzotinių kraštų dainą. Muzikantai lyg viduramžių trubadūrai, nešantys ir saugantys senąsias dainas, lyg skambančią užrašytą mūsų protėvių istoriją, kuomet žmogus ir gamta gyveno vienu ritmu.

Prisiminti, patirti ir kartu dainuoti kvies:
Tadas Dešukas - smuikas, mandolina.
Laurita Peleniūtė - shruty box, būgnas, vokalas.