Brangūs “Žaibo” bičiuliai,

Kviečiame tapti festivalio “Kilkim žaibu” rėmėjais!

Skirkite 2 % savo pajamų mokesčio festivaliui ir taip prisidėkite prie “Žaibo” griausmo augimo.


Rekvizitai 2% paramai

Paramos gavėjo identifikacijos nr.(kodas): 157651234
Paramos gavėjo pavadinimas:JONIŠKIO ROKO KLUBAS PIKUOLIS
Buveinė: ŽEMAIČIŲ 14A, 84147 JONIŠKIS

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti klubo“Pikuolis” organizuojamam festivaliui KILKIM ŽAIBU, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:


PIRMAS BŪDAS

Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) arba iš mūsų svetainės formą FR0512 ir atsispausdinkite ją.
1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el.paštą ir telefoną.
2. Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate Pikuoliui. Įrašykite Pikuolio duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.
3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
4. Užpildytą forma paduokite klubo “Pikuolis” nariams į rankas arba galite pristatyti tiesiogiai į VMI.
Specialios prašymo formos ir pildymo instrukcijos (atsisiųti):
FR 0512 MS Word DOC formatu
>FR 0512 Acrobat PDF formatu


ANTRAS BŪDAS

Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 % formą FR0512 internetu:
1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie klubą “Pikuolis” žr. aukščiau.

Dėkojame už paramą klubui “Pikuolis”, Jūsų paaukoti 2 % pajamų mokesčio kiekvienais metais yra skiriami festivalio KILKIM ŽAIBU organizacinėms išlaidoms. Taip jūs turite galimybę prisidėti prie festivalio kokybės gerinimo.
Nuoširdžiai dėkojame, jūsų parama mums labai svarbi.

Klubas “Pikuolis”.